Kulturskolornas Sommarkollo 2023

Mer info kommer snart!

Nedan kan du läsa informationen inför det lyckade lägret sommaren 2022. Snart kan du läsa mer om lägret 2023.

Under veckan innan midsommar kommer ca 120 ungdomar från hela Skåne samlas på Musikskolan och i Bråhögshallen i Staffanstorp för att delta i Kulturskolornas sommarkollo. Eleverna kommer få möjlighet att fördjupa sina kunskaper tillsammans med andra inom ämnena cirkus, dans, konst, musik och teater. Under fliken ”Ämnen & lärare” kan du läsa mer om de olika ämnenas innehåll och upplägg samt vilka lärarna är.

För att anmäla dig behöver du vara elev på en musik- eller kulturskola i Skåne och som yngst börja 7an till hösten och som äldst 3an på gymnasiet. Kollot är till för de elever som vill utvecklas mer i sitt ämne vilket gör att förkunskaper är bra men inte ett krav. Det viktigaste är att du vill och tycker att de skall bli roligt. Lärarna kommer anpassa undervisningen utefter de elever som anmäler sig.

Ämnen & lärare
Anmälan & avgift
Allt praktiskt

Vi söker föräldrar som vill delta under kollot och hjälpa till. Under fliken ”Anmälan & avgift” kan du som vårdnadshavare anmäla ditt intresse.

Kollot anordnas av Regional Kulturskola Skåne i samarbete med kulturskolorna i Skurup och Landskrona.

Utvecklingsledare:

John Bjerkert
John.bjerkert@lund.se
076-0683859

Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@malmo.se