Skip to main content

Kulturskolornas Sommarkollo 2023
19 – 22 juni

INFO OM SOMMARKOLLO 2024 KOMMER UNDER HÖSTEN 2023.

Under veckan innan midsommar kommer ca 120 kulturskoleungdomar från hela Skåne samlas på Musikskolan och i Bråhögshallen i Staffanstorp för att delta i Kulturskolornas sommarkollo.
Deltagarna kommer få möjlighet att fördjupa sina kunskaper tillsammans med andra inom ämnena:

  • bild
  • cirkus
  • dans
  • musik 
  • teater

Under fliken ”Ämnen & lärare” kan du läsa mer om de olika ämnenas innehåll och upplägg samt vilka lärarna är.

För att anmäla dig behöver du:

  • vara elev på en musik- eller kulturskola i Skåne 
  • som yngst börja 7an till hösten och som äldst 3an på gymnasiet.

Kollot är till för de elever som vill utvecklas mer i sitt ämne vilket gör att förkunskaper är bra men inte ett krav. Det viktigaste är att du vill och tycker att de skall bli roligt. Lärarna kommer anpassa undervisningen utefter de elever som anmäler sig.

Ämnen & lärare
Anmälan & avgift
Allt praktiskt

Se POPiNTvs film om sommarkollot utanför Skurup sommaren 2022:

Vi söker föräldrar som vill delta under kollot och hjälpa till. Under fliken ”Anmälan & avgift” kan du som vårdnadshavare anmäla ditt intresse.

Kollot anordnas av Regional Kulturskola Skåne i samarbete med kulturskolorna i Höör, Skurup och Staffanstorp.

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare:
Anja Nilsson
anja.nilsson@lund.se

Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908