Kulturskolornas Sommarkollo 2022

20-23 juni

I veckan innan midsommar kommer upp till 150 ungdomar från hela Skåne samlas på Hallenborgskolan i Rydsgård utanför Skurup för att delta i Kulturskolornas sommarkollo. Eleverna kommer få möjlighet att fördjupa sina kunskaper tillsammans med andra inom musik, film, konst och teater. Under fliken ”Ämnen & lärare” kan du läsa mer om de olika ämnenas innehåll och upplägg samt vilka lärarna är.

För att anmäla dig behöver du vara elev på en musik- eller kulturskola i Skåne och som yngst börja 7an till hösten och som äldst 3an på gymnasiet. Kollot är till för de elever som vill utvecklas mer i sitt ämne vilket gör att förkunskaper är bra men inte ett krav. Det viktigaste är att du vill och tycker att de skall bli roligt. Lärarna kommer anpassa undervisningen utefter de elever som anmäler sig.

Ämnen & lärare
Anmälan & avgift
Allt praktiskt

Vi söker föräldrar som vill delta under kollot och hjälpa till. Under fliken ”Anmälan & avgift” kan du som vårdnadshavare anmäla ditt intresse.

Kollot anordnas av Regional Kulturskola Skåne i samarbete med kulturskolorna i Skurup och Landskrona.

Regional Kulturskola Skåne

Samordnare: John Bjerkert
Mail: John.bjerkert@lund.se
Ring: 076-0683859