Skip to main content

Kulturskolornas Skrivarverkstad

Sex skånska musik- och kulturskolor har gått samman för att kunna erbjuda skrivande som ämne för unga i sin kommun. Nedan kan du läsa mer om kursen samt hur du anmäler dig.

I kulturskolornas skrivarverkstad får du möjlighet att utveckla din förmåga att förmedla känslor, stämningar och händelser med hjälp av ord, att skriva berättelser, scener, låttexter och det som du tycker är spännande.

Vi läser det som du skriver och under ledning av en skrivpedagog pratar vi i grupp om dina och de andra
deltagarnas texter. Du kommer att få övningar kring hur du kan jobba med t.ex. dialog, miljö,
dramaturgi men också möjlighet att själv påverka vad du och vi ska arbete med.

Skrivarverstan är i första hand på distans. Elever från olika delar av Skåne deltar och det ges möjligheter att möta andra skrivande ungdomar i regionen.
Kanske blir det också samarbeten med andra ämnen på din kulturskola, genom t.ex.
iscensättningar, uppläsningar eller tonsättningar?

Kulturskolornas Skrivarverkstad riktar sig till unga från åk 7.
Ledare: Figge Heurlin, filmare och manusförfattare med lång erfarenhet som film- och
skrivpedagog.

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare:
Anja Nilsson
anja.nilsson@lund.se

Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908