Skip to main content

Skånes ungdoms symfoniorkester och kör 2024

Skånes Ungdomssymfoniorkester (SKUSO) är en symfoniorkester bestående av elever i
åldrarna 12 till 16 år från Skånes alla kulturskolor. SKUSO repeterar till största del under sportlovet på Malmö Live Konserthus. Under sportlovet deltar även SKUSOs kör. Veckan avslutas med en konsert i den stora konsertsalen.

I SKUSO får Skånes kulturskoleelever möjlighet att musicera i ett sammanhang som kanske inte finns tillgängligt på hemorten. Under sportlovet får eleverna delta i stor orkester ledda av en professionell dirigent, samt träna och spela med andra elever från Skåne som spelar klassiska instrument eller ägnar sig åt körsång. De får även lära av och spela/sjunga tillsammans med musiker från Malmö SymfoniOrkester och lärare från skånska kulturskolor som fungerar som instruktörer.

Datum

  • 14:e januari 2024, Malmö Live Konserthus. Orkestern träffas för första gången för en repetitionsdag.
  • 14:e januari 2024, Kulturskolan Höör. Kören träffas första gången för en repetitionsdag.
  • 19:e till 23:e februari 2024, Malmö Live Konserthus. Repetitioner för både orkester och kör sker dagtid måndag till fredag.
  • Konserten äger rum fredagen den 23:e februari kl. 19:00.

Ansökan:
SKUSO tillämpar inte provspelning. Elever söker i samråd med sin lärare på kultur- eller musikskolan. Anmälan görs via SpeedAdmin och är öppen under oktober 2023.
Elever i åldrarna 12 till 16 år som spelar följande instrument kan söka: Tvärflöjt, Oboe, Klarinett, Fagott, Valthorn, Trumpet, Trombon, Eufonium, Tuba, Slagverk, Violin, Viola, Cello och Kontrabas.
Elever i åldrarna 10 till 16 som sjunger enskilt eller i kör kan söka.

Urvalskriterier:
Instrument: Olika instrumentgrupper har olika många platser i orkestern. Vi kan t ex endast ta emot
6 trumpeter, men 30 violiner och 50 körsångare.

Ålder: Orkestern premierar åldrarna 12 till 16. Därför kan du gärna söka även om du inte är i rätt åldersgrupp, du har ändå chans att komma med.

Hemkommun: SKUSO strävar efter att ha en så bred regional representation som möjligt. Elever från små kommuner blir därför premierade.

Kötid: Den som anmält sig först premieras. Är du osäker på om du anmält dig? Maila Karin Brodin för orkestern och Sara Sandström Korp för kören.

Dirigent och repertoar:
Dirigent för SKUSO 2024 blir Sofia Winiarski. Sofia är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan och har sedan sin masterexamen 2022 snabbt etablerat sig som en eftertraktad gäst hos flera svenska orkestrar; bland annat Norrköpings symfoniorkester, Svenska kammarorkestern, Helsingborgs symfoniorkester, Gävle symfoniorkester och Arméns musikkår. Repertoaren kommer delvis innehålla material från SKUSO 2023, och består av en blandning av klassiskt, filmmusik, musikal och modernt.

Deltagaravgift:
Det kostar ingenting att delta i SKUSO.
Frågor om orkestern besvaras av projektkoordinator Karin Brodin på karin.lindstenbrodin@lund.se
Frågor om kören besvaras av körkoordinator Sara Sandström Korp sara.sandstromkorp@hoor.se

SKUSO är ett samarbete med Regional Kulturskola, Malmö Live Konserthus AB och Musik i Syd.
SKUSO möjliggörs med bidrag och ekonomiskt stöd från bland annat Swedbank och Sparbanken Skåne genom deras ägarstiftelser Skåne, Finn, Färs och Frosta och 1826, samt Stiftelsen Gripen, Kulturrådet och Musik i Syd.

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908