Skip to main content

Skånes ungdoms symfoniorkester och kör

Skånes Ungdomssymfoniorkester (SKUSO) är en symfoniorkester bestående av elever i åldrarna 12-16 år från Skånes alla kulturskolor. SKUSO repeterar till största del under sportlovet på Malmö Live Konserthus. Veckan avslutas med en konsert i den stora konsertsalen.

I SKUSO får Skånes kulturskoleelever möjlighet att spela i ett sammanhang som kanske inte finns tillgängligt på hemorten. Under sportlovet får eleverna spela i orkester ledda av en professionell dirigent, samt träna och spela med andra elever från Skåne som spelar klassiska instrument. De får även lära av och spela tillsammans med musiker från Malmö SymfoniOrkester och lärare från skånska kulturskolor som fungerar som instruktörer.

Ansökning:

SKUSO tillämpar inte provspelning. Elever söker i samråd med sin kulturskolelärare. Information om ansökningsperiod för 2023 kommer under våren.

Elever mellan 12-16 år som spelar följande instrument kan söka: Tvärflöjt, Oboe, Klarinett, Fagott, Valthorn, Trumpet, Trombon, Tuba, Slagverk, Violin, Viola, Cello och Kontrabas.

Repertoaren består av både traditionella klassiska stycken och filmmusik. Det kostar ingenting att vara med och deltagarna får lunch och fika under repetitionsdagarna. Målet är att samtliga kulturskolor skall finnas representerade i orkestern.

Skånes Ungdomssymfoniorkester SKUSO är ett initiativ av Skånes 32 Kulturskolor tillsammans med Malmö SymfoniOrkester/Malmö Live i samarbete med Swedbank och Sparbanken Skåne och finansieras till stor del av Sparbanksstiftelserna Finn, Färs & Frosta, och Skåne.

Om du har frågor om SKUSO vänligen vänd dig till koordinator Karin Brodin.

E-post: karin.lindstenbrodin@lund.se

Telefon: 072-5849103

https://www.lund.se/kulturskolan/

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare:
Anja Nilsson
anja.nilsson@lund.se

Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908