Skip to main content

Skåne Youth Concert Band

Skåne Youth Concert Band är en regional blåsorkester för musik- och kulturskoleelever från hela Skåne som repeterar en gång i månaden.

Orkestern har två syften. Det första är att kulturskolans äldre elever skall få uppleva känslan av hur det är sitta i en fullbesatt orkester samt att ge en extra utmaning till de som kommit lite längre i sitt spelande.
Hör själva vad några av deltagarna har att säga: Musiken kommer från en konsert tillsammans med Rickard Söderberg i Hässleholms kyrka september 2020: https://youtu.be/yNihdtensSY

Skåne Youth Concert Band består av ca 50 musiker som huvudsakligen är mellan 14-19 år. Målet med orkestern är att verka som morot för de lite mer ambitiösa eleverna, skapa tillfällen för dessa att träffa andra likasinnade och spela orkestermusik på en något högre nivå än vad man kanske gör till vardags.

Nästa konsert kommer hållas i januari.
Repertoaren vi för tillfället arbetar med återfinns i följande onedrive: https://1drv.ms/u/s!Ah5ldio6U-GYsELe3zBY9JIq6pIx?e=IredQp

Orkestern repeterar följande dagar under hösten, alltid mellan kl. 10-15:

  • 26 aug – Repetition på Vellinge kulturskola
  • 16 sept – Repetition på Trelleborgs kulturskola
  • 1 oktober – Speldag och Konsert med Marinens musikkår i Kristianstad
  • 11 november – Repetition
  • 2 december – Repetition

Kontakt:

Jon Lundberg – dirigent/projektledare 
jon.lundberg@lund.se
Margareta Månsson – kulturskolechef i Vellinge
margareta.mansson@vellinge.se

FACEBOOK >

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908