KOM I KONTAKT MED REGIONAL KULTURSKOLA I SKÅNE

John Bjerkert

Utvecklingsledare Regional Kulturskola Skåne
John.bjerkert@lund.se
073-0683859

Bella J Tinghammar

Utvecklingsledare Regional Kulturskola Skåne
gabriella.jonssontinghammar@malmo.se

Magnus Ekwall

Ordförande i nätverket Skånes musik- och kulturskolechefer
Avdelningschef Malmö kulturskola
magnus.ekwall@malmo.se
040-344800

Utvecklingsledare:

John Bjerkert
John.bjerkert@lund.se
076-0683859

Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@malmo.se