Tjugoåtta Skånska musik- och kulturskolor har gått samman och bildat Regional Kulturskola Skåne.

Syftet är att genom samverkan skapa en mer jämlik kulturskola för Skånes barn och unga. Detta kan innebära genomförandet av gemensamma projekt och läger, utveckling av nya ämnen samt skapa fördjupningsmöjligheter för målgruppen. Arbetet syftar också till att utveckla skolorna genom regionala ämnesnätverk och på olika sätt ge stöd till utvecklingsarbete samt erbjuda fortbildning för personal.

Regional kulturskola Skåne är ett projekt som drivs av nätverket Skånes musik- och kulturskolechefer och finansieras 2022 av deltagande kommuner samt bidrag från kultuskolecentrum.

Arbetet leds av en styrgrupp bestående av:

Magnus Ekwall
Ordförande samt verksamhetschef vid Malmö kulturskola

John Bjerkert
Utvecklingsledare Regional Kulturskola Skåne

Bella J Tinghammar
Utvecklingsledare Regional Kulturskola Skåne

Robin Duvald
Musikskolechef Bromölla

Fredrik Hast
Enhetschef Malmö kulturskola

Magnus Rydlöv
Kulturskolechef Skurups kulturskola

Jonna Salomonsson
Enhetschef Burlövs kulturskola

Utvecklingsledare:

John Bjerkert
John.bjerkert@lund.se
076-0683859

Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@malmo.se