Tjugoåtta Skånska musik- och kulturskolor har gått samman och bildat Regional Kulturskola Skåne.

Syftet är att genom samverkan skapa en mer jämlik kulturskola för Skånes barn och unga. Detta kan innebära genomförandet av gemensamma projekt och läger, utveckling av nya ämnen samt skapa fördjupningsmöjligheter för målgruppen. Arbetet syftar också till att utveckla skolorna genom regionala ämnesnätverk och på olika sätt ge stöd till utvecklingsarbete samt erbjuda fortbildning för personal.

Regional kulturskola Skåne är ett projekt som drivs av nätverket Skånes musik- och kulturskolechefer och finansieras 2022 av deltagande kommuner samt bidrag från kultuskolecentrum.

Arbetet leds av en styrgrupp bestående av:

Annika Kharraziha 
Ordförande samt enhetschef vid Kulturskolan Lund

John Bjerkert
Utvecklingsledare Regional Kulturskola Skåne

Fredrik Hast
Enhetschef Malmö kulturskola

Annika Erikson
Rektor musikskolan Höör

Robin Duvald
Musikskolechef Bromölla

Magnus Rydlöv
Skurups kulturskola

Regional Kulturskola Skåne

Samordnare: John Bjerkert
Mail: John.bjerkert@lund.se
Ring: 076-0683859