Skip to main content

Trettio Skånska musik- och kulturskolor har gått samman och bildat Regional Kulturskola Skåne.

Syftet är att genom samverkan skapa en mer jämlik kulturskola för Skånes barn och unga. Detta kan innebära genomförandet av gemensamma projekt och läger, utveckling av nya ämnen samt skapa fördjupningsmöjligheter för målgruppen. Arbetet syftar också till att utveckla skolorna genom regionala ämnesnätverk och på olika sätt ge stöd till utvecklingsarbete samt erbjuda fortbildning för personal.

  • För eleverna skall Regional kulturskola Skåne (RKS) vara ett socialt projekt där de får fördjupa sitt engagemang tillsammans med andra samt ges möjligheter att prova nya kulturella uttryck.
  • För lärarna skall RKS vara ett fortbildande projekt där ”vi-känsla” skapas genom nätverk där kollegialt lärande och samarbetsprojekt planeras och möjliggörs.
  • För kulturskolecheferna skall RKS vara ett omvärldsbevakande projekt där nya idéer skapas, kollegialt sammanhang finnas samt hjälp att utveckla sin verksamhet tillsammans med andra ges.

    Övergripande fokusområden, i samklang med  regionala och nationella kulturpolitiska mål samt barnkonventionens artiklar kring barns rättigheter:
  • Tillgänglig kulturutbildning för Skånes barn och unga
  • Barn och ungas rätt till likvärdig kulturutbildning
  • Inflytande och medbestämmande – Barnens egna kulturskola

Regional kulturskola Skåne är ett projekt som drivs av nätverket Skånes musik- och kulturskolechefer och finansieras 2023 av deltagande kommuner samt bidrag från kultuskolecentrum.

Arbetet leds av en styrgrupp bestående av:

Fredrik Hast
Ordförande samt enhetschef vid Malmö kulturskola

Magnus Rydlöv
Vice ordf samt kulturskolechef Skurups kulturskola

Bella J Tinghammar
Sekreterare samt utvecklingsledare Regional Kulturskola Skåne

Margareta Månsson
Ledamot och kulturskolechef Vellinge kulturskola Artisten

Åsa Klinthage Andersson
Ledamot och musikskolechef Osby musikskola

Robin Duvald
Suppleant och musikskolechef Bromölla musikskola

Jonna Salomonsson
Suppleant och enhetschef Burlövs kulturskola

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908