Pixel festival

Pixel Skånes filmfestival startade år 1996 och har sedan dess vuxit i både anseende och storlek. Från att ha varit en festival för unga oetablerade filmskapare är Pixel idag en festival både för nya talanger och för den mer etablerade branschen.

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare:
John Bjerkert
John.bjerkert@lund.se
076-0683859

Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908