Skip to main content

Handbok i arbetsmiljö och säkerhet för cirkuspedagogisk verksamhet på kulturskola

Regional kulturskola Skåne presenterar den efterlängtade handboken Arbetsmiljö och säkerhet för cirkuspedagogisk verksamhet på kulturskolan!
Handboken är ett övergripande dokument som tar upp de viktigaste aspekterna för en god arbetsmiljö och säker cirkusträning utifrån de cirkuspedagogiska verksamheterna på Skånes kulturskolor idag. Vårt mål är att handboken ska vara en bra guide i arbetsmiljö- och säkerhetsarbete för de aktörer som har eller vill starta upp cirkuspedagogisk verksamhet. Det finns många olika aspekter att förhålla sig till och vi hoppas att handboken ska generera konstruktiva samtal inom den egna verksamheten.
Handboken är en del i ett arbete som fortsatt behöver analyseras, fördjupas och konkretiseras. Vi ser fram emot att följa hur handboken kommer att användas och välkomnar reflektioner om hur den kan fördjupas och utvecklas.
Största möjliga rörelseglädje önskar vi alla!
Handboken hittar du här: https://www.regionalkulturskolaskane.se/cirkus/

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908