Skip to main content

Kulturskolepedagogdagen 2023 – tema Att leda och lära

Kulturskolepedagogdagen är en fortbildningsdag för kulturskolepedagoger i hela landet. Här får du möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för att främja en likvärdig kulturskola med hög kvalitet. I år handlar Kulturskolepedagogdagen om att leda och lära – livet som kulturskolepedagog helt enkelt!

Följ dagen tillsammans på er kulturskola

Programmet består av korta föreläsnings- och inspirationsfilmer som varvas med gemensam reflektion i kollegiet. 30 oktober har du dessutom möjlighet att delta i samtal med kollegor över hela landet via Teams. I anmälan väljer du grupp efter vilken framtidsfråga du vill prata om. Dagen avslutas med programpunkten Samtal på vår kulturskola.

Kan din kulturskola inte delta den 30 oktober?

Om din kulturskola inte kan delta måndagen den 30 oktober kan ni anmäla er som vanligt och sedan genomföra dagen på valfri dag under vecka 44 eller 45. Allt innehåll finns tillgängligt till och med fredagen den 10 november. De nationella samtalen över Teams sker dock bara 30 oktober och kommer inte att spelas in.

Här kan du läsa mer om upplägget för dagen, och hur du som kulturskolechef kan förbereda grupper, lokaler och teknik.

Anmälan senast 20 oktober. Program och anmälningslänk hittar du här!

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908