Skip to main content

Skånes ungdoms symfoniorkester

Skånes Ungdomssymfoniorkester (SKUSO) är en symfoniorkester bestående av elever i åldrarna 12-16 år från Skånes alla kulturskolor. SKUSO repeterar till största del under sportlovet på Malmö Live Konserthus. Veckan avslutas med en konsert i den stora konsertsalen.

I SKUSO får Skånes kulturskoleelever möjlighet att spela i ett sammanhang som kanske inte finns tillgängligt på hemorten. Under sportlovet får eleverna spela symfoniorkester ledda av en professionell dirigent och träffa och spela med andra elever från Skåne som spelar klassiska instrument. De får även lära av och spela tillsammans med musiker från Malmö SymfoniOrkester och lärare från skånska kulturskolor som fungerar som instruktörer.

SKUSO tillämpar inte provspelning. Elever söker i samråd med sin kulturskolelärare. Repertoaren består av både traditionella klassiska stycken och filmmusik.

Det kostar ingenting att vara med och deltagarna får lunch och fika under repetitionsdagarna. 

Skånes Ungdomssymfoniorkester är ett initiativ av Skånes 32 Kulturskolor tillsammans med Malmö SymfoniOrkester/Malmö Live i samarbete med Swedbank och Sparbanken Skåne och finansieras till stor del av Sparbanksstiftelserna Finn, Färs & Frosta, och Skåne. 

Om du har frågor om SKUSO vänligen vänd dig till koordinator Hanna Lövgren.

E-post: hanna.lovgren@lund.se

Telefon: 073-056 23 64

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908