Skip to main content

Kulturskoledagen 2023

Fortbildningsdag för Skånes musik- och kulturskolelärare 31 januari 2023

Framtidens kulturskola – utveckling eller anpassning?

Härligt nog samlar vi i år alla skånska kulturskolemänniskor fysiskt igen!

Väl mött i Malmö för en gemensam förmiddag på Nöjesteatern och en eftermiddag med ämneslagen på olika platser. Dagen avrundas med en frivillig AW på Nöjesteatern igen. 

Förmiddag på Nöjesteatern:
Amiralsgatan 35

  • Kl 09.10

    Föreläsning med Lovisa Sterner, livsstilsexpert på generationsfrågor som har  jobbat bla på Lunastorm och Ungdomsbarometern.

Lovisa

Lovisa är en av Sveriges mest anlitade föreläsare på teman som rör attityder, drivkrafter och förväntningar hos morgondagens medborgare och trender och bakomliggande faktorer som påverkar.

Lovisa kommer alltså att kunna ge en bild av de elever och de föräldrar vi kommer att möta framöver och deras förväntningar på oss – spännande!

Härligt nog samlar vi i år alla skånska kulturskolemänniskor fysiskt igen!

Väl mött i Malmö för en gemensam förmiddag på Nöjesteatern och en eftermiddag med ämneslagen på olika platser. Dagen avrundas med en frivillig AW på Nöjesteatern igen. 

10.00 – 10.30 Paus med fika

  • 10.30

    Föreläsning med Stefan Hansen, VD på Unga Klara – nationell scen för barn och unga på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm

Stefan

Stefan har i en debattartikel i Göteborgsposten nyligen beskrivit hur en kulturpolitik med utgångspunkt i barnkonventionen och barnens lagstadgade rätt till konst och kulturutövande skulle kunna se ut och där låter han kulturskolan vara det viktigaste verktyget för barns eget skapande.

Han skriver: “Regeringen bör visa det självklara: Sverige har råd med barn, deras barndom och deras framtidsutsikter”. Detta ska bli spännande att höra!

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908