Skip to main content

Kulturskolan i Sverige

Musik- och Kulturskolan har en lång tradition i Sverige och finns i alla utom 8 kommuner i Sverige. De enskilda skolorna styrs av kommunen men nationellt finns en infrastruktur för utveckling och stöttning för verksamheten i stort men också enskilda skolor.

Kulturskolerådet

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Kulturskolerådet driver utvecklingsprojekt och påverksansarbete.

Läs mer om kulturskolerådets arbete här >

Kulturskolecentrum

Kulturskolecentrum är en avdelning under kulturrådet som har som uppdrag från Regeringen att på olika sätt stötta kulturskoleverksamheten i Sverige. Detta sker genom att sprida forskning, samla in och sprida statistik samt genom att fördela utvecklingsbidrag.

Läs mer om Kulturskolecentrum här >

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908