KulturCrew 

KulturCrew är en metod för ung delaktighet som bygger på att barn, unga och vuxna möts och arbetar tillsammans med kultur. Ett KulturCrew består av ca 5-10 unga som får utbildning i:

– marknadsföring/planering
– scenteknik
– värdskap/presentationsteknik
– teamarbete och delaktighet

De unga får möjlighet att bli delaktiga och få inflytande i kulturskolans verksamhet och arrangemang. De erbjuds även möten och utbyten med det professionella kulturlivet.

2016 startades KulturCrew i Sverige baserat på en modell från Danmark. Projektet började i Skåne och finns nu i tio regioner ända upp till Norrbotten.

KulturCrew drivs med hjälp av Riksteatern Skåne, Musik i Syd, Region Skåne samt Kulturrådet.

Läs mer:

https://kulturcrew.se

Utvecklingsledare:

John Bjerkert
John.bjerkert@lund.se
076-0683859

Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@malmo.se