Fortbildningsdag för Skånes musik- och kulturskolelärare 1 februari 2022

Det skapande barnet

Konstnärligt perspektiv och inflytande i pedagogiska processer

Temat för detta års fortbildningsdag är det skapande barnet. Under denna digitala dag kommer ni samlas fysiskt eller digitalt på er skola och tillsammans ta del av inspelade filmer exklusivt skapade för denna dag. Utifrån temat kommer föreläsarna utifrån sina erfarenheter och kunskaper ge en bild av var dom händer, hur man gör och varför det är viktigt att låta barn skapa, för sin egen skull men också hur det kan fungera som en drivkraft och pedagogiskt verktyg i lärandet. 

Nedan kan ni läsa mer om de inbjudna gästerna samt se hålltider för dagen. Tiderna är ramtider där filmen ses, diskussioner sker samt frågestund med gästen sker via länk. 

09.00 – 09.15 Välkomna och dagens program

John Bjerkert – Regional Kulturskola Skåne inleder med tankar kring dagens tema och program. Besök av Maria Tsakiris – Enhetschef kultur och samhälle Region Skåne

09.15 – 10.30 Den kulturskoledidaktiska bron – relationell pedagogik i kulturskolan
Återsamling 10.15

Ketil Thorgersen är forskare i musikpedagogik och bjuder här in till ett samtal om hur vi kan förstå de val och möjligheter kulturskolepedagogen har i möten med elever. Hur gör vi undervisningen relevant för alla? Hur väljer vi vårt innehåll och metoder i en skolform utan läroplan? Vad är relationell kompetens?

Samtalsfrågor

Genom relationell kompetens kan en förhandling ske mellan lärare och elev kring vilken kunskap som skall förmedlas i undervisningen.

 1. Vad behövs organisatoriskt för att åstadkomma detta?
 2. Vad behövs pedagogiskt?
 3. Vilka möjligheter, utmaningar och vinster ser ni med modellen?
Kl. 10.45-12.00 Kulturskolans roll i demokratibygget

Återsamling 11.45
Oliwer Karlsson

Oliwer är nationell programansvarig i den medlemsstyrd ideell förening Youth 2030 Movement. I Föreningens manifest kan man läsa att: Youth 2030 Movement är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna. Vi förenas av en övertygelse om att det behövs ett maktskifte i Sverige.

Unga människor behöver få – och ta – mer makt och inflytande i samhället. För att det är rättvist. För att det kommer att göra demokratin starkare, bättre och mer demokratisk.

Samtalsfrågor

 • I pedagogiska situationer, vad har unga inflytande över idag?
  I vilka situationer behöver vuxna bestämma?
  När borde unga ha mer inflytande?
 • Varför tror ni att man tappar många tonåringar i kulturskolan?
  Finns det någon lösning på det?
  För vilka är den undervisning vi jobbar med tillgänglig?
  Är det några vi tappar längs vägen?

13.15-13.30 Kulturskoleklivet

Besök av Lena Hallabro som berättar om fortbildningsutbildningar riktade till kulturskolans personal.

13.30-14.00 Talkshow med KulturCrew!


Gustaf och Ida går båda på kulturskolan och är med i ett KulturCrew. I filmen kommer de berätta om sitt projekt samt intervjua vuxna från MuralCentrelen, PopInTV och Community kulturcenter om hur de gör när de skapar tillsammans med barn och unga. 

Från MuralCentralen deltar Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg i samtalet. De arbetar med kollektiva muralmålnings-projekt, workshops av olika slag och alla sorters pedagogiska konstprojekt, alltid med delaktighet som en röd tråd.

Jonas Jarl deltar i samtalet som representant för Community kulturCentrum. Communitykultur handlar om kulturen som en rättighet och möjlighet att delta och engagera sig i sin vardag, i sin närmiljö, tillsammans med andra.Med en medskapande kultur är inte invånaren i första hand en presumtiv biljettköpare utan en samtalspartner att lyssna till. Vi tror att en kultur som bygger på att fler kommer till tals på sikt bidrar till ett starkare band mellan samhälle och kultur och dessutom ger oss nya infallsvinklar och nya perspektiv. 

PopInTV är en ungdomsdriven Tv-kanal där innehåll och upplägg helt bestäms av deltagarna. Livesända inslag varvas med förinspelade klipp.  Arbetet kan bäst beskrivas som en blandning mellan TikTok, ZTV och Bullen. Projektet är en del av Kulturskolan Lunds verksamhet med syfte att nå nya målgrupper.

kl. 14.15-15.30 – Att skapa för och med barn Återsamling kl. 15.15

Leken och livet- först är en liten- vips är en stor- om ansvaret och glädjen i att få arbeta för och med små barn.

Stina Wirsén

Stina Wirsén har varit verksam som illustratör sedan sin examen på Konstfack och har som illustratör växlat mellan olika genrer som mode, litteratur och psykologi med mera. Stina Wirsén är känd för sina barnboksillustrationer samt mode- och porträttillustrationer.

Samtalsfrågor

 • Vad är ert första minne av färg, måleri och skapande?
 • Har du något minne av hur det känns att skapa?
 • Finns det något av det jag diskuterade i arbetet med yngre barn som man kan översätta till äldre barn och tonåringar?

Regional Kulturskola Skåne

Samordnare: John Bjerkert
Mail: John.bjerkert@lund.se
Ring: 076-0683859