Skip to main content

Kulturskoledagen Skåne 2024
ons 31 jan

Med öppen blick på kulturskolan – en dag med forskning och pedagogisk inspiration

Skånes musik- och kulturskolors personal möter det nystartade forskningsnätverket KUF – Svenskt nätverk för kulturskolerelaterad forskning och får höra Kulturskolecentrum om vikten av forskning.  Tillsammans tittar och lyssnar vi på presentationer och diskuterar vilka frågor som hade kunnat vara relevanta att beforska inom de olika ämneslagen. Gäster: Kulturskolerådet, Kulturskolecentrum, Klivet, Regional kulturskola Blekinge, författare mm Håkan Sandh, Musik i Syd, Kulturcrew.

Pass 1:
Sofia Cedervall – Reflekterande praktiker
Camilla Sarner – Vad är och varför forskning i kulturskola?
Björn Emmoth – Estetiska lärprocesser   
Cecilia Jeppson – Kulturskolepedagogik

Paus

Pass 2: 
Adriana di Lorenzo Tillborg, Elever och personal från Osby – Kulturskola och utvecklingsarbete, exemplet Osby
Sofia Cedervall – kort om Örnsköldsvik
Jenny Löfström Ellverson – Forskningscirkel/Lärandecirkel, Utvecklingsbidraget
Anna Johansson – Exemplet Jönköping 
Märtha Pastorek Gripson – Dans, genus och specialpedagogisk utblick 
Jennifer Angbah Tisell – Kartläggning av dans i kulturskola 
Anneli Einarsson, Jessica Droppe, Jimmy Offesson – Performance lecture ”Möjligheternas oas”

Reflekterande praktiker

Att vara en reflekterande praktiker innebär för en lärare att regelbundet reflektera över och analysera sin undervisning för att förstå och förbättra sin yrkespraxis. Det handlar om att vara medveten om sina metoder, utvärdera resultat och anpassa undervisningen utifrån insikterna som ges i reflektionen. På så sätt utvecklar lärare sin profession.

Det var teoretikern Donald Schön som 1983 myntade begreppet reflection-in-action (reflektion-i-handling). Schön betonar vikten av att hantera komplexitet och osäkerhet i undervisningssituationer. Genom att reflektera kan lärare utveckla flexibilitet och anpassningsförmåga. 

Forskningscirkel/Lärandecirkel

”Syftet med en forskningscirkel är att bidra till kunskapsutveckling hos de medverkande och på så vis möjliggöra förändring och utveckling i den egna pedagogiska praktiken. Metoden har använts i skolsammanhang sedan slutet av 1990-talet, men har hittills varit relativt okänd för verksamma i kulturskolan. Metoden passar kulturskolepedagoger som önskar utveckla den egna undervisningen och som har frågor de vill söka kunskap om. Utgångspunkten är deltagarnas erfarenheter och förståelse av vad de själva uppfattar som pedagogiska problem i kulturskolan.”

Texten kommer från Kulturskolecentrums webbplats om forskningscirklar, läs mer här: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/utvecklingsbidrag-till-kulturskolor/forskningscirklar-for-kulturskolan/

Kulturskoleklivet

är en statlig satsning på kompetens för kulturskolor. Den är till för konstnärligt utbildade inom t.ex. musik, teater, dans, cirkus, film och media, bild och form etc. som vill arbeta i kulturskola eller för den som redan arbetar i kulturskola och behöver fortbildning. Ta kontakt med något av lärosätena som ingår i Kulturskoleklivet för mer inspiration och information. Sista ansökningsdag inför ht-2024 är 15 april. Tips: det finns även sommarkurser, håll utkik!

Under eftermiddagens pass pratar ni tillsammans i ämnesgrupperna utifrån frågeställningarna från forskarna nedan. Forskarna går runt i grupperna så ni får chans att ställa frågor och diskutera ihop. Alla grupper får besök!

  • Vad har du skrivit i din bok? Vad vill du dela med dig av till dina kollegor?
  • Vad kan era reflektioner få för betydelse för er undervisning/verksamhet?
  • OM ni hade en forskningscirkel /lärandecirkel, vad skulle den då handla om?
  • HUR skulle ni genomföra er forskningscirkel?

Medverkande forskare, från Svenskt nätverk för kulturskolerelaterad forskning, KUF:

Musik:

Adriana Di Lorenzo Tillborg

Fil. Dr., Universitetslektor Lunds universitet/ Musikhögskolan i Malmö adriana.di_lorenzo_tillborg@mhm.lu.se

Cecilia Jeppsson

Fil. Dr., Universitetslektor, Högskolan i Halmstad cecilia.jeppsson@hh.se

Ida Knutsson

Doktorand Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö ida.knutsson@mhm.lu.se

Camilla Sarner

Doktorand Göteborgs universitet camilla.sarner@hsm.gu.se

Dans:

Märtha Pastorek Gripson

Fil. Dr., Universitetslektor Högskolan i Halmstad martha.gripson@hh.se

Jennifer Angbah Tisell

Adjunkt Stockholms universitet jennifer.angbah@su.se

Drama/teater

Sofia Cedervall

Fil. Dr., Universitetslektor Stockholms universitet sofia.cedervall@su.se

Anneli Einarsson

Fil. Dr., Universitetslektor Malmö universitet anneli.einarsson@mau.se

Anna Johansson

Fil. Dr., Adjunkt Stockholms universitet anna.johansson@su.se

Estetiska lärprocesser

Björn Emmoth

Doktorand Luleå tekniska universitet bjorn.emmoth@ltu.se

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908