Skip to main content

Du Äger!

Skåne deltar i ett nationellt arvsfondsprojekt som utgår från Kulturskolerådet.
Projektets övergripande syfte är att unga ska få ökat inflytande i kulturskolans verksamhet. Det ska ske genom ge stöd till unga engagerade i lokala och regionala plattformar för ungdomsinflytande (föreningar, elevgrupper mm.), etablera ett nationellt ungdomsnätverk, organisera erfarenhetsutbyten i form av demokratidagar, synliggöra lärande exempel samt ta fram metodmaterial. I projektet deltar Skåne tillsammans med Dalarna, Gävleborg, Jönköping och Stockholm, vilket innebär cirka 96 kommuner!  Projektets målgrupp är unga mellan 13 till 19 år.

Det har i samband med detta arbete startats ett nationellt ungdomsråd som heter KNUT Kulturskolans Nyskapande Ungas Talan. 

En demokratidag i Osby under hösten 2023 är en del av detta projekt också och mer info kommer.

Länk till Kulturskolerådets sida:
Ungas inflytande i kulturskolan – Kulturskolerådet (kulturskoleradet.se)

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908