Skip to main content

Nu investerar vi i cirkus!

Regional Kulturskola Skåne har blivit beviljade ett kommunsamverkansprojekt från Region Skåne och implementerar projektet tillsammans med de Kulturskolorna som har ämnet cirkus. Scenkonstformen cirkus utvecklas snabbt i Skåne och nu kan glädjande även Kulturskolorna satsa på cirkus med målet att förstärka och utveckla nuvarande cirkus ämne. 
Vi tar ett helhetsperspektiv för att förstärka cirkus på alla nivåer genom att hämta kunskap, erfarenhet och inspiration från såväl elever, lärare och chefer samt skapa samarbeten med regionala plattformar och sammanhang för cirkus.
Under året kommer vi hålla i workshops för eleverna om deras drömmar och visioner likväl engagemang och påverkan, stärka samverkan och möjliggöra fler samarbeten mellan lärarna och arbeta kunskapsbyggande med cheferna .

För genomförandet har vi anställt en cirkusutvecklare, Anneli De Wahl, som har en gedigen bakgrund inom cirkus fältet som såväl artist och pedagog som projektledare och utvecklare inom barnkultur. Anneli är särskilt engagerad för att alla barn och unga ska få tillgång till kultur och har på nära håll fått se de direkta positiva följderna när barn och unga möts i kulturupplevelser, i synnerhet i de mest utsatta situationer genom sitt engagemang i organisationen Clowner utan Gränser. Anneli ser Kulturskolorna som en viktig plats för barn och unga där de kan lära sig flera konstformer men även en plats för engagemang, lustfylldhet och inspiration vilket är avgörande för trygga och glada individer med stark framtidstro.

Kontakt:

Anneli De Wahl, Cirkusutvecklare Regional Kulturskola Skåne
Telefon: 046-3596476
Mail: anneli.dewahl@lund.se

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare:
Anja Nilsson
anja.nilsson@lund.se

Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908