Skip to main content
Det är med stor glädje Regional kulturskola Skåne kan dela den efterlängtade handboken – läs den via länken:
Arbetsmiljö och säkerhet för cirkuspedagogisk verksamhet på kulturskolan

Handboken är ett övergripande dokument som tar upp de viktigaste aspekterna för en god arbetsmiljö och säker cirkusträning utifrån de cirkuspedagogiska verksamheterna på Skånes kulturskolor idag. Vårt mål är att handboken ska vara en bra guide i arbetsmiljö- och säkerhetsarbete för de aktörer som har eller vill starta upp cirkuspedagogisk verksamhet. Det finns många olika aspekter att förhålla sig till och vi hoppas att handboken ska generera konstruktiva samtal inom den egna verksamheten.

Handboken är en del i ett arbete som fortsatt behöver analyseras, fördjupas och konkretiseras. Vi ser fram emot att följa hur handboken kommer att användas och välkomnar reflektioner om hur den kan fördjupas och utvecklas.

Största möjliga rörelseglädje önskar vi alla!

Kontaktuppgifter till Cirkusutvecklare Regional Kulturskola Skåne: Anneli De Wahl Telefon: 0733-020274 mejl: anneli.dewahl@lund.se 

Cirkusutveckling regionalt

2023 blev Regional Kulturskola Skåne beviljade ett kommunsamverkansprojekt från Region Skåne och implementerade projektet tillsammans med de kulturskolor som har cirkuspedagogisk verksamhet. Vi tog ett helhetsperspektiv för att förstärka och utveckla cirkus på alla nivåer genom att hämta kunskap, erfarenhet och inspiration från såväl elever, lärare och chefer samt skapa samarbeten med regionala plattformar och sammanhang för cirkus. Under året arrangerade vi ett regionalt cirkuskonvent, fortbildning för cirkuslärare, kunskapsbyggande workshops med cheferna och tog fram handboken ”Arbetsmiljö och säkerhet för cirkuspedagogisk verksamhet på kulturskolan”.

2024 fortsätter vi att utveckla och förstärka cirkus regionalt både med de kulturskolor som bedriver cirkuspedagogisk verksamhet och de kulturskolor som är intresserade av att starta cirkusverksamhet. Vi har en anställd cirkusutvecklare som arbetar med utvecklingsfrågor utifrån kulturskolornas chefer, lärare och elever samt möjliggör samarbeten med den fria kultursektorn och cirkuskonsulenter nationellt. Vårt mål är att sammanställa, visa på möjligheter och initiera utvecklingsinsatser för långsiktiga vägar framåt för cirkusens utveckling. 

Cirkuseleverna är våra framtida cirkuslärare! Regional kulturskola Skåne kommer under 2024 inleda ett pilotprojekt där vi tar fram och testar ett koncept i mentorskap där de äldre cirkuseleverna tillsammans med sina lärare undervisar de yngre eleverna.

Cirkusutvecklare Anneli De Wahl, som har en gedigen bakgrund inom cirkusfältet som såväl artist och pedagog som projektledare och utvecklare inom barnkultur. Anneli är särskilt engagerad för att alla barn och unga ska få tillgång till kultur och har på nära håll fått se de direkta positiva följderna när barn och unga möts i kulturupplevelser, i synnerhet i de mest utsatta situationer genom sitt engagemang i organisationen Clowner utan Gränser. Anneli ser Kulturskolorna som en viktig plats för barn och unga där de kan lära sig flera konstformer men även en plats för engagemang, lustfylldhet och inspiration vilket är avgörande för trygga och glada individer med stark framtidstro.

Kontaktuppgifter till Cirkusutvecklare Regional Kulturskola Skåne: Anneli De Wahl Telefon: 0733-020274 mejl: anneli.dewahl@lund.se

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908