Blockflöjt Skåne

Blockflöjt Skåne är en gemensam satsning för att på olika sätt synliggöra och lyfta blockflöjten som instrument. Projektet innefattar bl.a. skapandet av mötesplatser för blockflöjtister i musik- och kulturskolan. Projektet ägs av kulturskolorna i Höör, Lund och Malmö men har som ambition att nå spelande barn och unga i hela Skåne.

Projektet sker i samarbete med Unga Musik i Syd. All information finns samlad på deras hemsida: https://unga.musikisyd.se/blockflojtsfest-skane-2022


För mer information kontakta projektledare Pia Loman:
pia.loman@lund.se

Regional Kulturskola Skåne

Samordnare: John Bjerkert
Mail: John.bjerkert@lund.se
Ring: 076-0683859