Skip to main content

Blåsligan

Blåsligan är ett nätverk av möjligheter för barn som spelar blåsinstrument att träffas och spela tillsammans. Upplägget är inspirerat av idrottens seriespel men hemma- och bortaspel och riktar sig till elever på de Skånska musik- och kulturskolorna.

Syftet är att i en opretentiös miljö ge eleverna möjlighet att träffas och spela med andra från en annan skola samt att synliggöra musiken genom att spela på gator och torg. Upplägget är enkelt och okomplicerat för att underlätta deltagande från så många skolor som möjligt.

Målgrupp
Målgruppen för Blåsligan är orkestrar, mindre ensembler eller grupper, med unga nybörjare som just kommit igång med sitt musicerande. Genom Blåsligan skapas tidigt en förståelse för att musik bäst skapas tillsammans med andra. Det går också bra att delta med enskilda elever eller mindre grupper.

Anmälan
Anmälan till Blåsligan görs via detta Googledokument. 

I anmälningsformuläret fyller du i när du kan ta emot en orkester eller grupp från en annan skola samt när du vill åka och hälsa på någon annan. Genom att man som anmälare fyller i både hemma- och bortaspel ges fler möjligheter till att hitta en annan skola att samarbeta med.
När en anmälare ”matchar” sig med en annan skola kontaktar anmälaren kontaktpersonen på den andra skolan för att gemensamt planera besöket.

Samspelslåtar
För att eleverna på ett smidigt sätt skall kunna spela tillsammans finns i länken nedan samspelslåtar kopplade till Blåsligan. Materialet är nyskrivet av Håkan Carlsson och är anpassat efter Blåsligans pedagogiska tankar och målgrupp. Innan spelbesöket skall din orkester repa in en eller flera av dessa. Stäm av med din kollega som du skall besöka/få besök av vilka låtar som kommer samspelas.

Noter & ljudfiler – Blåsligan 

(Om Blåsligans material känns för svårt för nybörjare kan man med fördel använda sig av Startklart för att få igång processen och samarbeten över kommungränserna)

Vad förväntas vid:
Hemmaspel:

 • Att eleverna är förberedda på samspelslåtarna
 • Att fixa Rum/plats för samspelande och samkväm innan konserten (förslagsvis på den egna skolan)
 • Att fika och lätt förtäring ordnas för alla deltagare
 • Att spelplats bokas och ev. tillstånd fixas

Bortaspel

 • Att eleverna är förberedda på samspelslåtarna
 • Att praktiskt kring transport av de egna eleverna fixas
 • Att föräldrar eventuellt engageras

Förslag på program

Hur spelträffen läggs upp och planeras bestämmer du som lärare själv tillsammans med din kollega. Nedan följer ett förslag:

 • 10.00                              Samling i Kulturskolans lokaler
 • 10.00 – 10.30                Hej och välkomna – namnlekar och dagens upplägg
 • 10.30 – 12.00               Samspelande och fika
 • 12.00 – 12.30                Gemensam förflyttning till spelstället
 • 12.30 – 12.45               Konsert 1
 • 12.45 – 13.30                Lunch
 • 13.30 – 13.45                Konsert 2
 • 13.45 – 14.00               Avslutning och tack för idag

Har du frågor?

Kontakta projektledare Harriet Jönsson på Åstorps kulturskola: Harriet.Jonsson@astorp.se

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare:
Anja Nilsson
anja.nilsson@lund.se

Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908