Skip to main content

Blåsligan

Blåsligan är ett nätverk av möjligheter för barn som spelar blåsinstrument att träffas och spela tillsammans. Upplägget är inspirerat av idrottens seriespel med hemma- och bortaspel och riktar sig till elever på de skånska musik- och kulturskolorna.

Syftet är att i en opretentiös miljö ge eleverna möjlighet att träffas och spela med andra från en annan skola samt att synliggöra musiken genom att spela på gator och torg. Upplägget är enkelt och okomplicerat för att underlätta
deltagande från så många skolor som möjligt.

Målgrupp
Målgruppen för Blåsligan är orkestrar, mindre ensembler eller grupper, med unga nybörjare som just kommit igång med sitt musicerande. Genom Blåsligan skapas tidigt en förståelse för att musik bäst skapas tillsammans med andra. För närvarande finns det två nivåer för eleverna, Nivå 1 för nybörjare och Nivå 2 för de som spelat något år.

Samspelslåtar
Nivå 1 använder sig av material ur Startklart 1 av Jan Utbult, låtarna 1 – 13.

Nivå 2 använder sig av nyskrivet material av Håkan Carlsson och Erik Berndalen, som är anpassat efter Blåsligans pedagogiska tankar och målgrupp. Vi använder oss även av 3 låtar från Startklart 2, nummer 15, 22 och 25. Nedan finner du noter och ljudfiler till Håkans och Eriks material.

Noter & ljudfiler – Blåsligan 23/24 

Våren 2023 gjorde Blåsligan en samlad satsning och samlade 230 unga elever utanför Malmö Live vid European Brass Band Competitions. Eleverna gjorde en konsert samt fick lyssna till avslutningskonserten inne på Malmö Live. Detta visade sig vara ett väldigt lyckat koncept och därför vill vi fortsätta på den vägen, parallellt med att man fortfarande kan träffas i mindre sammanhang mellan kommunerna.

2024 Den stora samlingen för Blåsligan 2024 blir i Sölvesborg söndagen den 14 april.
Nytt för i år är att både Skånes och Blekinges kulturskolor är välkomna att delta.
Preliminär anmälan görs till harriet.jonsson@astorp.se senast 2024-01-26 för att planeringsarbetet ska fungera.

För de kommuner som vill göra egna samspelsdagar kan detta anmälningsformulär användas ”Anmälan till Blåsligan”

Vad förväntas vid:
Hemmaspel:

 • Att eleverna är förberedda på samspelslåtarna
 • Att fixa Rum/plats för samspelande och samkväm innan konserten (förslagsvis på den egna skolan)
 • Att fika och lätt förtäring ordnas för alla deltagare
 • Att spelplats bokas och ev. tillstånd fixas

Bortaspel

 • Att eleverna är förberedda på samspelslåtarna
 • Att praktiskt kring transport av de egna eleverna fixas
 • Att föräldrar eventuellt engageras

Förslag på program

Hur spelträffen läggs upp och planeras bestämmer du som lärare själv tillsammans med din kollega. Nedan följer ett förslag:

 • 10.00                             Samling i Kulturskolans lokaler
 • 10.00 – 10.30               Hej och välkomna – namnlekar och dagens upplägg
 • 10.30 – 12.00               Samspelande och fika
 • 12.00 – 12.30               Gemensam förflyttning till spelstället
 • 12.30 – 12.45               Konsert 1
 • 12.45 – 13.30               Lunch
 • 13.30 – 13.45               Konsert 2
 • 13.45 – 14.00               Avslutning och tack för idag

Har du frågor?

Kontakta projektledare Harriet Jönsson på Åstorps kulturskola: Harriet.Jonsson@astorp.se

Noter och ljudfiler – Blåsligan 22/23

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908