Skip to main content

Författare: admin

Nationella kulturskolepedagogdagen – sista anmälan 21 oktober 2022

Kulturskolepedagogdagen är en fortbildningsdag för kulturskolepedagoger i hela landet. Här får du möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för att främja en likvärdig kulturskola med hög kvalitet.

Dagen har genomförts vid tre tillfällen, hösten 2019 på Högskolan för scen och musik i Göteborg, och hösten 2020 och 2021 i digitala upplagor. Även årets kulturskolepedagogdag blir digital, med temat Kulturskola 2030. Kulturskolepedagogdagen arrangeras av Förvaltningen för kulturutveckling och Göteborgs universitet. 

Kulturskolepedagogdagen 2022 – tema Kulturskola 2030

Årets kulturskolepedagogdag äger rum måndagen den 31 oktober i form av en digital invigningsdag, där pedagoger över hela landet kan ta del av inspiration och kunskap inför framtidens kulturskola samt vara med på Teams-samtal tillsammans. Materialet kommer sedan att finnas tillgängligt vecka 44-45 för er att ta del av när det bäst passar er. Teamssamtalen kommer inte att spelas in.

Läs mer om årets dag här!

Kulturskolepedagogdagen 2021 – tema delaktighet

Måndagen den 1 november 2021 genomfördes tredje upplagan av Kulturskolepedagogdagen, med tema delaktighet. Vi visade exempel från kulturskolor runt om i landet, metoder, aktuell forskning samt delar från Kulturskolepedagogutbildningen på Göteborgs universitet.

Kulturskolepedagogdagen 2020 – Vad sätter vi på scenen?

Projektet Vad sätter vi på scenen? var en del i en särskild satsning på kulturskolan i Västra Götalandsregionen 2018–2020, där vi bland annat tagit fram ett webbmaterial som presenterades under Kulturskolepedagogdagen 2020. 

Här hittar du webbmaterialet Vad sätter vi på scenen?

Anette Andersson Huber

Producent
Ikon för telefonnummer

Telefonnummer

Åsa Jansson

Konsulent
Ikon för telefonnummer

Telefonnummer

Fortsätt läsa

Pixel festival

Pixel Skånes filmfestival startade år 1996 och har sedan dess vuxit i både anseende och storlek. Från att ha varit en festival för unga oetablerade filmskapare är Pixel idag en festival både för nya talanger och för den mer etablerade branschen.

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908