Skip to main content

Anpassad undervisning:
Vad behöver du? – samtal för inkludering

Regional kulturskola Skåne tillsammans med föreningen Pascal och kulturskolorna i Båstad, Höör, Lomma, Lund, Simrishamn, Sjöbo och Vellinge arbetar för att hitta former för att göra kulturskolornas verksamhet mer tillgänglig för alla barn. Det vill säga även för barn med en funktionsnedsättning. Idén hur detta skall ske är mycket enkel: Barnen, och i de flesta fall tillsammans med en förälder, bjuds in för att föra ett förutsättningslöst samtal kring hur verksamheten skall se ut för att passa barnet. Projektet heter följaktligen  Vad behöver du? – samtal för inkludering.

Om du är eller känner till barn/ungdomar som bor i Båstad, Höör, Lomma, Lund, Simrishamn, Vellinge eller Sjöbo blir vi glada om ni uppmanar dem att ta kontakt med respektive kulturskola och ber om ett samtal. 

Båstad: Helene Steinlein helene.steinlein@bastad.se 0431-770 84
Höör: Annika Eriksson annika.eriksson@hoor.se 0413-28285
Lomma: Karin Croné karin.crone@lomma.se 0733411695
Lund: Jenny-Ann Ståhl  jennyann.stahl@lund.se 
Simrishamn: Monica Fridh monica.fridh@simrishamn.se 0414-819603
Sjöbo: Johanna Flink johanna.flink@sjobo.se
Vellinge: kulturskolan@vellinge.se och 040-42 52 67 

Projektet drivs av Regional Kulturskola Skåne i samverkan med deltagande kommuner och föreningen Pascal – inTRYCK – påTRYCK- utTRYCK – avTRYCK.

Om du har frågor kring projektet, kontakta:
Håkan Sandh, föreningen Pascal 
hakan@sandh.nu 
eller
Bella Tinghammar, utvecklingsledare på Regional Kulturskola Skåne  gabriella.jonssontinghammar@lund.se

Det finns mycket stöd och hjälp att hämta kring anpassad undervisning på olika ställen. Bra platser att söka på:

SPSM (SpecialPedagogiska SkolMyndigheten):
x Kompetensutveckling – Specialpedagogiska skolmyndigheten (spsm.se)
x NPF-guiden – Specialpedagogiska skolmyndigheten (spsm.se)

Kulturskolecentrum:
x Tillgänglighet (kulturradet.se) Har ni lärande exempel från er skola? Skicka dem till madeleine.hermeren@kulturradet.se 

Region Stockholm, Habilitering och hälsa:
Skola och NPF (habilitering.se)

Stockholms kulturskola:
Resurscenter – Stockholms stad (kulturskolan.stockholm)

Västra Götalandsregionen:
Tillgänglighet i kulturskolan – Kulturförvaltningen (vgregion.se)

Malmö Kulturskola:
Anpassad verksamhet – Malmö stad (malmo.se)

Här är bra material att använda sig av:

Tillgänglighet – Kulturskolan Göteborg

Pedagogiskt Forum – Stockholms kulturskola

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908