Anmälan & avgift

Sidan är under uppbyggnad, vi uppdaterar inför 2023 års läger!

Vem kan anmäla sig?
Kollot är till för dig som går på en musik- eller kulturskola i Skåne och som vill lära dig mer i ditt ämne tillsammans med andra i samma ålder.
Ditt ämne är bild, cirkus, dans, musik eller teater. Du går på högstadiet eller på gymnasiet.
Dina förkunskaper är inte så viktiga, du kan ha gått på undervisning i en termin eller 20, det viktigaste är att du vill lära dig mer och träffa andra med samma intresse som du.

Anmälan – elev
För att anmäla dig följer du länken nedan. Den leder dig till Hörby kulturskolas anmälningssida hos speedadmin. I anmälan fyller du i de uppgifter som efterfrågas. För lärarna på kollot är det viktigt att du funderar på och skriver in vad du önskar lära dig och vara med om på kollot. Gör du det kan sedan lärarna planera undervisningen utefter dina/era önskemål.

Anmäl dig här!

Anmälan – deltagande vuxen
På kollot behövs andra vuxna, utöver lärare, finnas för att arrangemanget skall gå att genomföra. Är du intresserad anmäler du också dig via länken ovan.

För att delta som vuxen under kollot behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Det gör du för ansvariga vid registreringen den 19 juni 2023. Utdraget beställer du enkelt genom följande länk: Utdrag – Belastningsregistret

Avgift
Deltagande på kollot kostar 500 kr/deltagare. Avgiften är ett självkostnadspris för maten som serveras under dagarna. Maten lagas av skolans matbespisning och det kommer finnas alla möjligheter till anpassning utefter preferenser eller allergier. Detta anger du i anmälningsformuläret.

Betalning av avgiften görs via Swish på följande nummer: 123 033 76 91 (Stödföreningen Kulturskolan Skurup)

Anmälan är inte giltig förrän avgiften har betalts.

Sista betalningsdatum är 2023-05-05

Utvecklingsledare:

John Bjerkert
John.bjerkert@lund.se
076-0683859

Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@malmo.se