Skip to main content

Anmälan & avgift

INFO OM SOMMARKOLLO 2024 

Vem kan anmäla sig?
Du som:

  • går på en kommunal musik- eller kulturskola i Skåne 
  • har huvudämne musik eller två andra ämnen som bestäms inom kort
  • går på högstadiet eller på gymnasiet.
  • vill lära dig mer i ditt ämne tillsammans med andra i samma ålder. Detta är viktigare än dina förkunskaper.

Anmälan – elev
ANMÄLAN FÖR 2024 ÄR ÄNNU INTE ÖPPEN

Senaste anmälan 19 april 2024
Anmäla dig via länken nedan 
Fyller i de uppgifter som efterfrågas.
OBS: För lärarna på kollot är det viktigt att du funderar på och skriver in vad du önskar lära dig och vara med om på kollot. Gör du det kan sedan lärarna planera undervisningen utefter dina/era önskemål.

Anmäl dig här:

Anmälan – deltagande vuxen
På kollot behövs andra vuxna, utöver lärare, finnas för att arrangemanget skall gå att genomföra. Är du intresserad anmäler du också dig via länken ovan.

  • För att delta som vuxen under kollot behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret vid registreringen den 19 juni 2023.
  • Utdraget beställer du enkelt genom följande länk: Utdrag – Belastningsregistret

Matpreferenser/allergier:
Ange i anmälan om du har allergier eller andra matpreferenser. 

Avgift och inbetalning

  • 500 kr/deltagare (Avgiften är ett självkostnadspris för maten som serveras under dagarna.)
  • Senaste inbetalning: 3 maj
  • Fakturan kommer från 
  • Anmälan är inte giltig förrän avgiften har betalts

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908