Barn och ungas lika rätt till kultur

Tjugoåtta Skånska musik- och kulturskolor har gått samman för att skapa likvärdiga möjligheter för alla barn och unga att delta i kulturell och konstnärlig verksamhet. Vi bidrar med processledning och stöd för verksamhetsutveckling genom samverkan samt anordnar länsstudiedagar och driver pedagognätverk.

SENASTE NYTT!

Kulturskolornas Sommarkollo 2022

Kulturskolornas Sommarkollo I veckan innan midsommar kommer upp till 150 ungdomar från hela Skåne samlas på Hallenborgskolan i Rydsgård utanför Sk…

Kulturskolepedagogdagen

Kulturskolepedagogdagen är en fortbildningsdag för kulturskolepedagoger i hela landet. Här får du möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhe…

Pixel festival

Pixel Skånes filmfestival startade år 1996 och har sedan dess vuxit i både anseende och storlek. Från att ha varit en festival för unga …

Regional Kulturskola Skåne

Samordnare: John Bjerkert
Mail: John.bjerkert@lund.se
Ring: 076-0683859