Barn och ungas lika rätt till kultur

Trettio Skånska musik- och kulturskolor har gått samman för att skapa likvärdiga möjligheter för alla barn och unga att delta i kulturell och konstnärlig verksamhet. Vi bidrar med processledning och stöd för verksamhetsutveckling genom samverkan samt anordnar länsstudiedagar och driver pedagognätverk.

På denna webbplats hittar du information om det regionala utbud av aktiviteter som finns för musik- och kulturskolornas elever och lärare, vårt regionala nätverk och vårt nationella sammanhang, bra att veta för lärare och en länk vidare för dig som vill jobba som vikarie på någon av Skånes alla musik- och kulturskolor. Vi hoppas du hittar sådant du har nytta av här, kontakta oss gärna och ge oss tips om du saknar något!

SENASTE NYTT!

Anmälan senast 29 oktober 2022

Du som lärare ska inte glömma anmäla elever som du tycker borde vara med till denna oförglömliga upplevelse! Se mer här: Skånes ungdoms symfoniork…

Nationella kulturskolepedagogdagen – sista anmälan 21 oktober 2022

Kulturskolepedagogdagen är en fortbildningsdag för kulturskolepedagoger i hela landet. Här får du möjlighet till kompetensutveckling och erfarenh…

DubbeltavDubbelt

12 november – årets datum för inspirerande dagen för instrumenten med dubbla rörblad.  Läs mer här: Dubbelt av Dubbelt – Regional Kulturskola i Sk…

Utvecklingsledare:

John Bjerkert
John.bjerkert@lund.se
076-0683859

Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@malmo.se